Rekordpumpan 2006

14 juni:
Onsdag 14 juni
Den nypollinerade pumpan på sitt växt- och vägningsbord, som jag använder för att
kunna väga pumpan. (Jag placerar då en våg i varje hörn av bordet).
I mitten av bilden syns en bit av det första fruktämnet, som pollinerades för fem
dagar sedan. Jag kommer att låta denna frukt hänga med ett tag tills den är ca tio dagar
gammal. (Jag använder den som en slags "draghjälp" för frukt nummer två.)Tillbaka till -sidan.