Guldletare använder också Skurupsborren

På väggen i Guldströms guldletarshop (i Ädelfors) hänger en Skurupsborr med förlängning tillsammans med bl.a. vaskpannor:Tillbaka till -sidan.