JORDISERING


Om allt biologiskt avfall på jorden jordiseras, dvs gräves, plöjes eller borras ner, skulle ingen behöva svälta, lufthavet bli renare, övergödningen av vattendrag och sjöar minska, samt koldioxidöverskottet och växthuseffekten också bli mindre. Naturen är själv den store jordiseraren genom att låta de döda växternas rötter ruttna i jorden och bli näring till nästa generation växter. Jordisering är en ekologisk evighetsmaskin som ger mer än den förbrukar.
Här kan du läsa en notis som publicerades i Kvällsposten.


Här kan du läsa artiklar, debattinlägg och andra goda rön om JORDISERING:


Maximalodling minskar världssvälten och koldioxidöverskottet!

Jordisering i olika klimat och på olika platser

Hösten är trädgårdens viktigaste tid!

Läs om hur Jordisering ökar skördarna

Låt din trädgård bli din gröna hushållsgris

Tillverka ditt eget gödselvatten! Läs här.

I femte Mosebok beskrivs jordisering för första gången. Läs mer här.

Ur Den Praktiske Landtbrukaren. Läs här.

En jämförelse mellan jordisering och kompostering. Läs här.

Jag lever som jag lär! Här kan du läsa denna insändare som publicerades i Expressen 1994.

Tillbaka till -sidan.