KOMPOSTERINGEN MOTBEVISAS
Debattartikel publicerad i Viola Trädgårdsvärlden nr 4, den 25 februari 1998:

KOMPOSTERING ÄR SOM KEJSARENS NYA KLÄDER


Under många år har propagandan för kompostering och ytgödsling med köks- och trädgårdsavfall varit mycket intensiv. Detta är mycket märkligt eftersom färskt köks- och trädgårdsavfall är Sveriges i särklass största avfallsråvaruresurs, alla kategorier, och är dessutom det avfall som är enklast och mest lönsamt att återvinna. Detta kan dock inte återvinnas genom kompostering eftersom detta är en oxiderings/förbränningsprocess. Största delen av det näringsrika avfallet avgår nämligen som mer eller mindre skadliga gaser till inandningsluft och lufthav, och kompostresterna får ett mycket lågt näringsinnehåll. Om kompostresterna dessutom används till ytgödsling försvinner snart den lilla näring som är kvar, i sol och vind. Därför är det mycket konstigt att kompostpropagandan kunnat fortsätta utan att några som helst bevis har framlagts för komposteringens berättigande.
Samtidigt som propagandan och myten för kompostering och ytgödsling pågått har jag försökt sprida kännedom om hur fel detta är. Jag har, liksom barnet i sagan om Kejsarens nya kläder, hela tiden pekat på komposterandet och ytgödslandet och sagt: detta är ju ingen återvinning utan en stor miljöbelastning!
Istället har jag utvecklat en metod som fått namnet jordisering, med vilken köks- och trädgårdsavfall kan återvinnas av alla som har villa, sommarstuga. kolonilott eller tillgång till en bit jord. Avfallet är ur världen en gång för alla och blir istället till nästan 100 procent giftfria och hälsosamma livsmedel i form av frukt, bär, grönsaker eller blommor. Detta helt utan konstgödsel, bekämpningsmedel, genmanipulering, transporter, energiförbrukning och utan att nytt restavfall uppstår. Jordisering är en ekologisk evighetsmaskin som ger mer än den förbrukar. Detta är också en idealisk lösning nu när kommunerna inför källsortering och längre hämtningsintervaller.
Jordiseringsmetoden innebär att avfallet direkt och färskt packas ner i 30 till 60 cm djupa borrade hål med diametern 15 till 25 cm och täckes med jord.
Hålen placeras runt fruktträd och bärbuskar, i grönsaksland, rabatter och växthus eller där man vill ha maximal växtlighet och stora skördar. Detta blir långtidsverkande fuktighetshållande giftfria näringspelare.
Köks- och trädgårdsavfall innehåller nämligen den bästa giftfria växtnäring som finns och bör därför komma växternas rotsystem tillgodo i sin helhet. Det är växtnäring frigjord genom förruttnelse nere i jorden som växtrötter vill ha. Tyvärr har allt för få kännedom om detta. Jordisering lockar rötterna på djupet; ytgödsling däremot gör stor skada genom att locka upp rötterna till ytan så att växterna blir känsliga för torkperioder.
Jordisering är ingen skrivbordsprodukt utan en kopia av hur naturen låter avdöda växters rötter ruttna nere i jorden och bli ny näring till nästa generation växter. Naturen är nämligen själv den store jordiseraren och växtligheten på jorden har kommit igång och utvecklats på detta vis och så har matjordslagret bildats och byggts upp under årmiljoner. Metodens överlägsenhet har bekräftats under mångårig experimentodling. Exempelvis har 500 kg pumpor skördats på en enda planta, där största pumpan vägde 96 kg. Detta är troligen ett av de största skörderesultat en ettårig växt någonsin har producerat.
Jordisering i u-länderna skulle snabbt ge mycket mat till de svältande.
Tyvärr har den intensiva och ständigt återkommande propagandan för kompostering och ytgödsling lamslagit och blockerat all annan ideverksamhet inom odling och miljö. Därför är det på tiden att kännedom om komposteringens och ytgödslingens totala oduglighet sprides till alla som lägger tid och kraft på att få rik växtlighet och stora skördar i sina trädgårdar, på fritidstomter och kolonilotter.

Börje Gustavsson, miljöinnovatör, Skurup.
Tillbaka till -sidan.