MASSMEDIA - EN KÄPP I HJULET FÖR MILJÖUTVECKLINGEN

Massmedia har en roll som förmedlare av ny kunskap, nya metoder, nya rön. På tidningarnas trädgårdssidor förväntar sig den genomsnittlige trädgårdsintresserade läsaren att få ta del av tips och metoder som hjälper honom/henne i trädgården. Jag är sedan många år tillbaka verksam som professionell rekordodlare och har under dessa år bevisat hur växtligheten flerdubblas då man borrar ner sitt köks- och trädgårdsavfall i jorden nära intill de växter man odlar. Näringen bryts då inte ner och förintas (oxideras) av luftsyret, som vid kompostering och ytgödsling, utan kommer växterna tillgodo. Att denna metod fungerar utmärkt har jag i många år bevisat genom att odla fram rekordstora grönsaker. År efter år odlar jag fram jättepumpor (som störst 482 kg). Detta skulle inte vara möjligt om jag odlat i kompostjord och ytgödsling. Dagstidningar, veckotidningar, TV och radio har flera gånger gjort reportage om min odlingsmetod. Därför är det alltid lika förvånande att läsa hur ni varje år intervjuar trädgårdsmästare m.fl. om de bästa tipsen inför vårens odling, och att dessa år efter år håller fast vid den odugliga och näringsförstörande komposteringen och ytgödslingen. Massmedias roll som förmedlare av ny kunskap och nya metoder missbrukas, och era råd har ingen förankring i verkligheten. Gå ut bland landets trädgårdsodlare och ni kommer att finna att många har slutat kompostera och istället börjat att borra ner sitt trädgårdsavfall för att ta tillvara den näring som annars går förlorad vid kompostering. Fråga alla dessa människor som börjat tillämpa nedborrning av trädgårdsavfall (jordisering) om de blivit mer nöjda eller mindre nöjda sedan de övergav kompostering och ytgödsling. Kompostering är ett 2000-talets ”kejsarens nya kläder”-fenomen som inte längre går att blunda för. Men istället förlitar ni er på kompostforskar-falangen inom SLU och på trädgårdsjournalister som uppenbarligen inte är uppdaterade vad gäller de nya metoder som framkommit inom den professionella ekologiska odlingen. Det är massmedias skyldighet att hålla sig uppdaterad med ny kunskap och nya metoder, och det är ett hån mot era läsare att år ut och år in fortsätta att rekommendera kompostering när detta är en metod som till och med av Sveriges Lantbruksuniversitet har bevisats sprida skadliga gaser. Läs t ex Barbro Beck-Friis avhandling om de skadliga gaser som uppstår vid kompostering (märkligt vad tyst det är kring denna avhandling).
Det är dags att även populärpressen undersöker verkligheten och börjar anpassa sig efter den, istället för att hylla metoder som är ”inne” och ”säljande” som t ex kompostering – men som är direkt skadliga för miljön. Att blunda för nya rön och ny kunskap är att begå ett stort journalistiskt tjänstefel. I dessa dagar då grävande journalistik ständigt gör stora upptäckter i vårt samhälle är det märkligt hur trädgårdsjournalistiken inte alls verkar vara intresserad av ett grävande förhållningssätt. I så fall hade ni för länge sedan upptäckt att komposteringshysterin i åratal sanktionerats av Lantbruksuniversiteten, som erhåller stora anslag för att bedriva forskning inom detta område. Det är dags att låta den grävande journalistiken angripa även trädgårdsjournalistikens område. När får vi se den första borrande trädgårdsjournalisten? Under 1900-talet fanns det ingen och nu är vi redan en bit in på 2000-talet.

Börje Gustavsson, miljöinnovatör, Skurup


Tillbaka till -sidan.