Börje Gustavsson och Skurupsborren i media

Genom åren har Börje figurerat i media ett stort antal gånger! Artiklar har skrivits, intervjuer har gjorts, han har medverkat i radioprogram och i TV.
Expedition: Robinson 2004 beställer fler Skurupsborrar!


Hallå där Börje!

xxxxxx xxxxxxx heter jag och jobbar på Strix Television. Jag har gjort
"Expedition Robinson" sen -99 och måste säga att Skurupsborren
har varit ett oersättligt verktyg för oss i Snickargruppen! Dock har
väder, vind och hårt arbete gjort sitt och vi är nu i behov av
nya borrar. Detta är vad vi skulle vilja beställa:

2 st 225 mm Jordborr
1 st 125 mm Jordborr
1 st 0,6 m Förlängning


Vi avreser igen till Malaysia i början av mars så det finns viss brådska
i ärendet. Skulle det gå att ordna leverans till Stockholm innan den 29:e feb
vore vi evigt tacksamma. Jag hör av mig via telefon i eftermiddag eller under
morgondagen.

Tack på förhand!
Expedition Robinson 2004

På detta byggforum omnämns Skurupsborren som jordborrarnas Rolls Royce!
Nedanstående text är ett inlägg som Börje Gustavsson publicerade på SvT / Uppdrag Gransknings debattsida den 20 augusti 2002:
Bra att Uppdrag granskning avslöjade kompostbluffen. Kompostering har nämligen blivit en modern saga om -kejsarens nya kläder- och ett evinnerligt soppkokande på en spik. Komposteringspropagandan har fått pågå utan att någon har ifrågasatt dess riktighet. Märkligt att inte ett enda varningsord har kommit från kompost- och miljöexperter för de skadliga nerbrytningsgaserna och möglet som bildas i kompostbehållare. Kompostering är nämligen en långsam kallförbränningsprocess under vilket luftsyret bryter ner och utarmar avfallet på de värdefulla växtnäringsämnena som fotosyntesen byggt upp. Som många vet blir gaserna vid låga förbränningstemperaturer mer ofullständiga och instabila, alltså mer skadliga för människor och miljö. Det är ett ofrånkomligt kemiskt och matematiskt faktum att nästan vartenda gram som komposten minskar i vikt avgår som gas (s.k. molekylsopor). Det finns t.o.m. kompost- och miljöexperter som rekommenderat kompostering inomhus t.ex. i garderoben, källaren under diskbänken och (otroligt men sant!) i kompostsoffor. Vid en vetenskaplig test av kompostbehållare som gjorts vid SLU Ultuna framgick det att höga halter lustgas bildades i alla behållare, detta är en miljöskadlig gas som angriper ozonskiktet och kan bidra till växthuseffekten. 1 kg organiskt avfall ger cirka 1 kubikmeter koncentrerad gas som i sin tur räcker till att göra stora luftvolymer ohälsosamma.
Kompostering är ett stort slöseri med växtnäringen vilket bidrar till att öka behovet av konstgödsel. Organiskt avfall skall ''jordiseras'' dvs direkt och färskt bringas ner i jorden genom plöjning, grävning eller borrning och bli till nytta för maskar, mikroliv och växtlighet. Det är växtnäring frigjord genom förruttnelse nere i jorden som växtrötter vill ha. Tyvärr har alla inte kännedom om detta, utan tror att avfallet måste komposteras för att bli tjänligt som växtnäring. För att visa på den otroliga växtkraften vid jordisering odlade jag förra året fram en pumpa på 343 kg. Totalt producerade plantan 1600 kg pumpor. Jordisering är också lösningen på u-ländernas matproblem.
Läs här vad Odla Nu skriver om Skurupsborren.

Tillbaka till -sidan.